CHANNELING

Kromě pravidelných channelingových setkání nabízíme také individuální sezení, kdy je větší prostor pro odpovědi jen pro vás. 

nebo na tel: 777 038 936

"Vítejte ve světe uvolnění, napojení a léčení." 

Díky channelingu můžete získat odpovědi z energetického pole vesmíru na všechny životní otázky. Během channelingu dochází k uvolnění myšlenkových vzorců a hlubokému energetickému léčení. 

Channeling probíhá skrze člověka "channelera", který se uvolněním mysli, přerušením toku myšlenek dostává do stavu alfa (mozkové frekvence 7-14 Hz a nižší). V tomto stavu je možné se napojit na široké energetické pole vesmíru, či na světelné bytosti vyskytující se mimo naši planetu. Dochází k napojení na zdroje informací, které můžou být sdělovány různou formou. mluvou, kresbou, písmem. V Brně k nám přicházejí informace skrze nádhernou channel sochu Leru (www.sochyodmarka.cz), jejíž moudrost má uzdravit nejen nás, ale i naše vztahy. 

Chcete zažít channeling na vlastní kůži? Mrkněte na nejbližší termín channelingového setkání.